Benoemd als lid Raad van Bestuur a.i. IJsselland ziekenhuis (2017)
Het IJsselland ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis in de regio Rotterdam. Verzorgen van bestuurlijke continuiteit als gevolg van wisselingen in Raad van Bestuur. Speciale aandacht voor de regionale oplossing voor het Havenziekenhuis, de renovatie van het IJssellandziekenhuis en de implementatie van een nieuw EPD.


Afronding opdracht algemeen directeur a.i. UW (2017)
UW is de sociale werkvoorziening in Utrecht. Verzorgen bestuurlijke continuiteit, verbeteren van relatie met gemeente Utrecht, aansturen MT.


Opdracht bestuurder a.i. Star-mdc succesvol afgerond met fusie SHL (2017)
Star-MDC in Rotterdam is een van de grote spelers in de medische diagnostiek. Naast verzorgen bestuurlijke continuiteit, speciale aandacht voor innovatie alsmede vormgeven aan diverse samenwerkingen met andere partijen.


Opdracht bestuurder a.i. van Amsterdamse Gezondheidscentra succesvol afgerond (2015)
De stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuid Oost bestaat uit 6 centra en een bedrijfsbureau. Doorvoeren van een reorganisatie waarbij de disciplines fysiotherapie en pharmacie verzelfstandigd moeten worden is 1 van de opdrachten. Daarnaast inrichten van een nieuwe topstructuur.
Opvolger benoemd (financieele dagblad)


Opdracht projectleider a.i. integrale geboortezorg regio Leiden afgerond (2015)
In een complexe projectstructuur werken tal van zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan de ontwikkeling van integrale geboortezorg. De opdracht als projectleider richt zich op de financiële en organisatorische kaderstelling.


Opdracht directeur a.i. Pivot Park Oss succesvol afgerond (oktober 2014)
In deze periode heeft het park zich verder ontwikkeld als een science park voor medicijnontwikkeling en life science en nam het aantal bedrijven dat zich vestigt toe naar circa 35. De transformatie naar een science park met open innovatie als kenmerk is in volle gang. Francine Houben van architectenbureau Mecanoo schetste de contouren van de campus. De publiek-private financiering en de verdere inrichting van de organisatie is mede door mij verder vormgegeven. Deze succesvolle ontwikkeling/groei van een initiatief dat mede door aandeelhouder Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Oss en het ministerie van Economische Zaken is gestart heeft veel aandacht getrokken. Zie de recente stukken in het Financieele dagblad ("het wonder van Oss") en in het NRC.Persbericht: Benoeming Jules de Vet
Hart van Nederland: Fragment bekijken
Strategie-update voor stakeholders (5 december 2013): Fragment bekijken
Artikel financieele dagblad 4 april 2013.
Artikel financieele dagblad 16 december 2013.
Artikel NRC Handelsblad 5 februari 2014.
Artikel financieele dagblad 22 september 2014.
Artikel financieele dagblad 25 juli 2014.
Voor meer informatie: www.bom.nl


Futuremed 2013, San Diego
Ik was van 4 -7 november 2013 bij Futuremed in San Diego, USA. Bekijk hieronder de trailer of klik hier voor meer informatie.
Opdracht algemeen directeur a.i. Pantar Amsterdam succesvol afgerond (maart 2013)
Van oktober 2011 tot 1 maart 2013 ben ik werkzaam geweest als algemeen directeur ad interim van Pantar Amsterdam, de sociale werkvoorziening in Amsterdam. Deze opdracht is succesvol afgerond. Een nieuwe directie is per 1 maart aangetreden. De rust is hersteld, de koers duidelijk, de organisatie opnieuw ingericht, de financiën veiliggesteld. Ik kreeg hier veel waardering voor van het toezicht, de medezeggenschap, het management en de gemeente Amsterdam.
Voor meer informatie:
Persbericht benoeming Roland Heijnen, lid directie Pantar Amsterdam
Persbericht benoeming Rutger van Krimpen, voorzitter directie Pantar Amsterdam


Spreker op het nationale congres over innovatie in de verloskundige zorg
Op 2 december 2011 was ik spreker op het nationale congres over innovatie in de verloskundige zorg.
Bekijk de brochure voor meer informatie.


Voor complexe vraagstukkenLees meer..

Gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van sturing, samenwerking en bedrijfsvoering. Op het niveau van bedrijven, organisaties, instellingen,vakgroepen en maatschappen. Voor Raden van Bestuur, Toezicht en Commissarissen. Voor Directies en stafbesturen. Voor managers en op het niveau van individuele professionals.


Een professioneel antwoordLees meer..

Met op het repertoire de rol van manager, expert, procesbegeleider, facilitator, coach, adviseur, bestuurder of leider. Met professionele vakkennis en inbreng van een breed netwerk. Verbindt bestuur en professional. Geeft perspectief en energie. Richtinggevend en besluitvaardig. Zonder standaardbenadering of vaste methoden. Discreet. Interventies afgestemd op de situatie.


Aansprekende opdrachtgeversLees meer..

Expertise gevoed door jarenlange ervaring als bestuurder en directeur. General management maar ook specialistische directieportefeuilles als financi n en personeel. Als adviseur of interim-manager bij tientallen bedrijven en instellingen. Werkt voor gerenommeerde opdrachtgevers. Projectbeschrijvingen zijn op deze site beschikbaar. Kom in contact met opdrachtgevers die graag zelf over hun ervaringen over onze samenwerking vertellen.


Bedrijven, publieke sector en gezondheidszorgLees meer..

Ik werk veelal voor bedrijven en organisaties op het snijvlak van de publieke en de private sector en de gezondheidszorg. Voor ziekenhuizen. Voor de eerste lijn. Voor gemeenten. Voor brancheverenigingen en bedrijven. Naast adviseur en interim-manager ook actief als toezichthouder in de GGZ en de AWBZ.